Zakelijke leveringsvoorwaarden

Prijzen

De prijzen zijn stukprijzen en exclusief BTW, inclusief accijns, verpakkingsbelasting, rechten en milieuheffing. Onder voorbehoud van prijsverhogingen door o.a. overheidsmaatregelen en/of wet- en regelgeving.

Assortiment

Het in de webshop opgenomen assortiment is evenals de jaargangen geheel vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt. Met deze online prijzen vervallen alle voorgaande noteringen en prijsafspraken.

Bestellen

Wij leveren binnen 3 werkdagen (mits op voorraad). Bij een tijdslevering korter dan een werkdag brengen wij extra kosten in rekening.

Levering

Franco aan huis bij een factuurbedrag boven de € 360,-. Beneden dit bedrag brengen wij € 15,- in rekening. Wij streven naar een correcte aflevering van onze producten. Indien er schade aan of klachten omtrent de levering zijn, gaarne binnen 2 werkdagen contact met ons opnemen. Altijd tekenen voor ontvangst. Vermeld breuk/manco altijd op de vrachtbrief, alleen dan kunnen wij de klacht omtrent de levering in behandeling nemen.

Betalingen

Betalingstermijnen gelden zoals vermeld op de factuur. De betaling dient te worden bijgeschreven op bankrekening NL56INGB0006697541 bij ING Amsterdam, ten name van The Wine Traveller. Bij betaling gaarne het factuurnummer vermelden. Automatische incasso is ook mogelijk. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen eventuele kortingen te vervallen.